Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održana online informativna radionica za poziv za dodjelu bespovratnih sredstava “Podrška zapošljavanju u manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori”

Održana online informativna radionica za poziv za dodjelu bespovratnih sredstava “Podrška zapošljavanju u manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori”

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo finansija, Direktorat za ugovaranje sredstava EU u saradnji sa Delegacijom EU u Crnoj Gori, održalo je online informativno radionicu za poziv za dodjelu bespovratnih “Podrška zapošljavanju u manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori”.
mrss
Na informativnoj sesiji relevantne informacije i pojašnjenja u vezi sa ovim pozivom dali su predstavnici Direkcije za programiranje i implementaciju EU fondova u Ministartsvu rada i socijalnog staranja, predstaavnici Direktorata za ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija, kao i ekspertica Aleksandra Čalošević koja je angažovana na projektu tehničke podrške.
Poziv ima za cilj da pruži podršku poslodavcima, malim i srednjim preduzećima u privatnom sektoru u manje razvijenim regionima i oblastima u Crnoj Gori, i to u Danilovgradu, Nikšiću, Cetinju, Žabljaku, Ulcinju, Plužinama, Pljevljima, Kolašinu, Mojkovcu, Šavniku, Bijelom Polju, Beranama, Rožajama, Plavu, Gusinje, Andrijevici, Petnjica, kroz otvaranje novih radnih mjesta i podršku u razvoju vještina u skladu sa sopstvenim potrebama.
Ciljna grupa ovog poziva su poslodavci koji pripadaju privatnom sektoru, dok su krajnji korisnici nezaposlena lica u pomenutim područjima. Raspoloživa sredstva ovog poziva su 2,7 miliona eura, dok iznos granta može biti minimalno 180 hiljada eura, maksimalno 550 hiljada eura.
Krajnji cilj poziva je kreiranje najmanje 200 novih radnih mjesta kod poslodavaca u manje razvijenim opštinama.
Poziv je dio Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku.
Krajnji rok za dostavljanje prijedloga projekata je 3. decembar 2020 godine.
Ovdje možete preuzeti kratku informaciju o pozivu Kratka informacija o pozivu.docx
Više informacija o pozivu možete pronaći na sajtu Programa www.eesp.me