Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održana online informativna radionica za poziv za dodjelu bespovratnih sredstava “Sprovođenje obuka i obrazovanja za deficitarna zanimanja”

Održana online informativna radionica za poziv za dodjelu bespovratnih sredstava “Sprovođenje obuka i obrazovanja za deficitarna zanimanja”

Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (Direktorat za ugovaranje sredstava EU) u saradnji sa Delegacijom EU u Crnoj Gori, održalo je online informativno radionicu za poziv za dodjelu bespovratnih “Sprovođenje obuka i obrazovanja za deficitarna zanimanja”.

Na informativnoj sesiji relevantne informacije i pojašnjenja u vezi sa ovim pozivom dali su predstavnici Osjeljenja za programiranje i implementaciju EU fondova u Ministartsvu ekonomskog razvoja, predstaavnici Direktorata za ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, kao i ekspertica Aleksandra Čalošević koja je angažovana na projektu tehničke podrške.

Poziv ima za cilj da pruži podršku za razvoj nedostajućih vještina, kompetencija, znanja i stavova među ciljnim grupama na tržištu rada kako bi se povećala njihova zapošljivost u Crnoj Gori.

Ciljne grupa poziva su prvenstveno osobe u potrazi za poslom sa niskim nivoom obrazovanja ili kvalifikacijama i vještinama koje se ne podudaraju s potražnjom na tržištu rada; dugoročno nezaposlene osobe širom Crne Gore, zainteresovane za sticanje „nedostajućih“ vještina, kompetencija, znanja i stavova. Eksplicitno ali ne i isključivo ciljani su žene i mladi.

Raspoloživa sredstva ovog poziva su 710,730.55 hiljada eura, dok iznos granta može biti minimalno 60 hiljada eura, maksimalno 150 hiljada eura.

Poziv je dio Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku.

Krajnji rok za dostavljanje prijedloga prijava je 12. april 2021. godine.

Ovdje možete preuzeti prezentacije sa informativne radionice: