Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održana studijska posjeta za službenike koji čine dio Operativne strukture odgovorne za realizaciju SOPEES programa

Održana studijska posjeta za službenike koji čine dio Operativne strukture odgovorne za realizaciju SOPEES programa

U periodu od 13. do 17. septembra 2021. godine održana je studijska posjeta Estoniji (Talin) u kojoj su učešće imali relevantni službenici Ministarstva ekonomskog razvoja, Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Ministarstva finansija i socijalnog staranja,  kao  i Kancelarije za evropske poslove koji čine dio Operativne strukture odgovorne za realizaciju Sektorskog operativnog programa za obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike.

       

Tom prilikom, učesnici su imali prilike da posjete Državni zajednički servisni centar u okviru kojeg posluje upravljačko tijelo, implementaciona agencija i odjeljenja koja se bave programiranjem, sprovođenjem programa i projekata iz oblasti zapošljavanja i socijalne politike, a koji se finansiraju iz fondova EU, prvenstveno Evropskog socijalnog fonda. Takođe, učesnici su imali priliku da se upoznaju i sa sistemom finansijskog upravljanja i kontrola finansijskih sredstava iz EU, kao i sa načinom funkcionisanja obrazovnog i naučnog sistema u ovom kontekstu, a posebno u domenu stručnog obrazovanja i obuke, kao i dijela koji se odnosi na istraživanje i inovacije. Pored toga, posjetom na licu mjesta jednom od projekata bio je i dobar način da učesnici direktno razmjene iskustva i sagledaju primjer dobre prakse.

Studijska posjeta Estoniji realizovana je u okviru IPA projekta „Tehnička podrška za realizaciju Sektorskog operativnog programa za obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike”, koji sprovodi konzorcijumom konsultantskih firmi Alternative Consulting, Expertise Advisors i International Consulting Expertise (ICE).