Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održana trodnevna radionica na temu „Strateško planiranje za predstavnike IPA tijela i korisničkin institucija SOPEES programa“

Održana trodnevna radionica na temu „Strateško planiranje za predstavnike IPA tijela i korisničkin institucija SOPEES programa“

U periodu od 14. do 16. oktobra 2021. godine u Kolašinu je održana trodnevna radionica na kojoj su učestvovali relevantni službenici Ministarstva ekonomskog razvoja, Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Ministarstva finansija i socijalnog staranja,  kao  i Kancelarije za evropske poslove, koji čine dio Operativne strukture odgovorne za realizaciju Sektorskog operativnog programa za obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike (SOPEES).

Službenici koji rade u IPA tijelima su imali prilike da se bliže upoznaju sa principima, vrstama, koracima i postojećim strateškim dokumentima, osnovnim elementima analize, načinom definisanja ciljeva (izrada stabla rješenja), upoznavanje sa osnovnim elementima akcionog plana, rokovima, institucijama, finansijskim okvirom, te da isto primjene kroz praktične vježbe. Dodatno, službenici su imali prilike da se upoznaju i sa načinom planiranja u sektoru konkurentnosti, procesom izrade Strategije pametne specijalizacije, kao i sa višegodišnjim programskim budžetiranjem.

Radionica je  organizovana u okviru IPA projekta „Tehnička podrška za realizaciju Sektorskog operativnog programa za obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike”, koji sprovodi konzorcijumom konsultantskih firmi Alternative Consulting, Expertise Advisors i International Consulting Expertise (ICE).