Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  ODRŽANE RADIONICE NA TEMU PRIPREME GRANT IZVJEŠTAJA U OKOVIRU GRANT ŠEME „Aktivnosti osposobljavanja za deficitarna zanimanja i za jačanje zapošljivosti RE populacije”

ODRŽANE RADIONICE NA TEMU PRIPREME GRANT IZVJEŠTAJA U OKOVIRU GRANT ŠEME „Aktivnosti osposobljavanja za deficitarna zanimanja i za jačanje zapošljivosti RE populacije”

U cilju pružanja kontinuirane podrške korisnicima grant sredstava u okviru grant šeme „Aktivnosti osposobljavanja za deficitarna zanimanja i za jačanje zapošljivosti RE populacije”, Jedinica za implementaciju projekata koja je nadležna za sprovođenje Programa je u saradnji sa konzorcijumom konsultantskih firmi Alternative Consulting, Expertise Advisors i International Consulting Expertise (ICE) u periodu od 1- 3 februara 2021. godine organizovala tri implementacione radionice na temu pripreme grant izvještaja. Radionice su imale za cilj  da grant korisnike bliže upoznaju sa specifičnim zahtjevima u pripremi grant izvještaja, sa posebnim fokusom na finalno izvještavanje i prateće procedure koje se primjenjuju u tom procesu.

       

Pomenute radionice organizovane su u okviru projekta „Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku“ koji omogućava korisnicima direktnu ekspertsku podršku u izgradnji njihovih kapaciteta za efikasno sprovođenje projekata koji se realizuju u okviru pomenute grant šeme. Radionice je vodila ekspertica na projektu, gospođa Aleksandra Čalošević.