Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  PROJEKAT REOPEN DOORS: TOKOM STAŽIRANJA U GLAVNOM GRADU MLADI ROMI I EGIPĆANI POKAZUJU VISOK STEPEN ZNANJA I VJEŠTINA

PROJEKAT REOPEN DOORS: TOKOM STAŽIRANJA U GLAVNOM GRADU MLADI ROMI I EGIPĆANI POKAZUJU VISOK STEPEN ZNANJA I VJEŠTINA

U okviru projekta REopen Doors, mladi Romi i Egipćani počeli su stažiranje u organizacionim jedinicama Glavnog grada. Program stažiranja trajaće do sredine aprila 2021. godine, a počeo je u decembru 2020. godine.

Teodora Kusovac ispred IPA tima Glavnog grada istakla je da je cilj projekta osposobljavanje grupe mladih Roma i Egipćana, da steknu vještine i znanja koja će ih učiniti konkurentnim na tržištu rada, te da je u prvoj fazi projekta realizovana obuka mladih Roma i Egipćana iz Podgorice.

“Tokom obuke stekli su znanja i ovladali vještinama koje se traže na tržištu rada i koje će im povećati šanse da dođu do posla. U drugoj fazi projekta dvanaest najboljih polaznika stažira u Glavnom gradu, u različitim organizacionim jedinicama lokalne samouprave u koje su raspoređeni prema izraženim afinitetima, pa su tako oni koje zanima informatika angažovani u gradskom Centru za informacioni sistem, a studenti prava u službama koje se bave pravnim poslovima.‘’ kazala je Kusovac i dodala da su kolege zadovoljne znanjem, sposobnostima i vještinama koje su mladi stažisti pokazali”, kazala je Kusovac.

Zajednički rad tokom prvog dijela projekta, kroz obuku u formi radionica, izvedenog po programu Edukativnog centra ‘’Montenesoft”, partnera Glavnog grada u projektu REopen Doors, a koje su vodili edukatori obučeni za rad sa osjetiljivim društvenim grupama, umnogome su pomogli mladim Romima i Egipćanima da brže prevaziđu određene izazove tokom procesa implementacije ovog projekta.

“Projektom REopen doors doprinosi se integraciji jedne marginalizovane društvene grupe upravo na taj način što kroz upoznavanje sa polaznicima, upoznajemo se sa problemima sa kojima se ta grupa suočava i nastojimo da zajedno prevaziđemo barijere i izgradimo povjerenje. Naravno, tu je i evaluacija njihovog rada koja nam pokazuje koliko su oni napredovali i naučili tokom samog projekta. Radeći na edukaciji polaznika i stažista projekta REopen Doors, radimo i na sebi”, zaključila je Kusovac.

Ukupna vrijednost projekta je 99.704,85 eura, od kojih je 90% (89.734,37 eura) obezbijeđeno iz IPA II programa SOPEES, a 10% (9.970,48 eura) je učešće Glavnog grada u troškovima realizacije projektnih aktivnosti. IPA II Višegodišnji akcioni program EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalno politike (SOPEES) ima za cilj izgradnju razvijenog i kohezivnog društva kroz stvaranje boljih uslova za podizanje nivoa zapošljivosti stanovništva, unapređenje kvaliteta obrazovanja, te socijalno inkluziju i smanjenje rizika od siromaštva.

 PG BIRO