Image Alt

Projekti

  /  Projekti

Prilagođavanje školske infrastrukture radi uklanjanja arhitektonskih barijera

Nosilac projekta: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ukupna vrijednost projekta: 718.492,12 EUR

Vrsta projekta: Ugovor o radovima

Revizija glavnog projekta za ugovor o radovima Prilagođavanje školske infrastrukture radi uklanjanja arhitektonskih barijera

Nosilac projekta: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ukupna vrijednost projekta: 15.000,00 EUR

Vrsta projekta: Ugovor o uslugama

Izrada glavnog projekta za prilagođavanje osam (8) školskih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti

Nosilac projekta: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ukupna vrijednost projekta: 65.000,00 EUR

Vrsta projekta: Ugovor o uslugama

Savremena IT oprema za podršku učenju učenicima sa posebnim potrebama

Nosilac projekta: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ukupna vrijednost projekta: 144.474,00 EUR

Vrsta projekta: Nabavka opreme

Oprema za praktičnu nastavu u srednjim stručnim školama

Nosilac projekta: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ukupna vrijednost projekta: LOT 1 34.474,00 EUR, LOT 2 219.845,67 EUR, LOT 3 38.800,00 EUR

Vrsta projekta: Nabavka opreme

Stariji projekti