Image Alt

Joint EU

  /  Gradovi   /  Podgorica   /  Pružanje podrške bivšim zatvorenicima za uspješnu re-integraciju u zajednicu – ReCover

Pružanje podrške bivšim zatvorenicima za uspješnu re-integraciju u zajednicu – ReCover

Naziv grant projekta:  Pružanje podrške bivšim zatvorenicima za uspješnu re-integraciju u zajednicu – ReCover
Trajanje projekta: 24 mjeseca (21/02/2020 – 21/02/2022)
Nosilac grant projekta: NVO Juventas
Ukupna vrijednost projekta: 159.537,57€
Vrsta projekta: Grant ugovor

 

Sveobuhvatni cilj:

Opšti cilj akcije je uvođenje novih usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou, posebno usmjerenih na bivše zatvorenike i zatvorenike koji će uskoro biti pušteni, u proces njihove resocijalizacije i stvaranje funkcionalnog sistema i mehanizma za institucionalnu podršku u ovom procesu. Ovaj cilj će se postići kroz dva, komplementarna, specifična cilja akcije, i to: 1. pružanje podrške zatvorenicima u pripremi za puštanje i ponovnu integraciju u društvo; i 2. povećanje institucionalnih kapaciteta za adekvatno planiranje i upravljanje podrškom bivšim zatvorenicima u procesu reintegracije i dostojanstvenom životu u društvu.