Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori”

Prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori”

U Hotelu „Ramada“ u Podgorici, 23. oktobra 2019. godine organizovan je prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori”.
Projekat ima za cilj da podstakne razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje sa ciljem poboljšanja tržišta rada i povećanja zapošljivosti. Vrijednost projekta iznosi 372.975 eura, a realizuje se u okviru Programa CG i EU za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Projekat sprovode Archidata s.r.l. i Federazione Trentina della Cooperazione soc. coop. CON. SOLIDA iz Italije, dok je glavni korisnik projekta Ministarstvo rada i socijalnog staranja – Direktorat za evropske integracije, fondove EU i međunarodnu saradnju kao i Direktorat za tržište rada i zapošljavanje. Projekat će se realizovati do februara 2021. godine.
O značaju projekta i očekivanjima od članova Upravnog odbora govorili su Boban Gledović, predstavnik Ministarstva rada i socijalnog staranja i Marija Vukčević, v.d. Generalne direktorice Direkcije za finansije i ugovaranje fondova pomoći EU, Ministarstva finansija.
Meri Lorenčić, voditeljica projekta je informisala članove Upravnog odbora o ciljevima i svrsi projekta, kao i realizovanim aktivnostima koje su predstavljene u Početnom izvještaju projekta. Osim toga, saopštena je dinamika realizacije svih pojedinačnih aktivnosti projekta, kao i značaj koji imaju institucije čiji su predstavnici članovi Upravnog odbora. Takođe, kroz diskusiju sa članovima Upravnog odbora, predložene su mogućnosti saradnje koje bi doprinijele efikasnijoj realizaciji budućih aktivnosti.
Pored predstavnika Ministarstva rada i socijalnog staranja i Ministarstva finansija, članovi Upravnog odbora projekta su predstavnici Privredne komore, Unije poslodavaca, Saveza sindikata Crne Gore, Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Ministarstva javne uprave, Delegacije EU u Crnoj Gori, kao i Zajednice opština Crne Gore. Sastanci Upravnog odbora će se održavati na 6-mjesečnom nivou tokom trajanja projekta.