Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  SAOPŠTENJE: Do povećanja zapošljivosti kroz lokalna partnerstva

SAOPŠTENJE: Do povećanja zapošljivosti kroz lokalna partnerstva

Sastanak kojim je obilježen početak realizacije projekta „Dalji razvoj inicijativa za zapošljavanje na lokalnom nivou u Crnoj Gori“, održan je danas, 04.09.2019. godine, u prostorijama Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija u Podgorici.

Projekat „Dalji razvoj inicijativa za zapošljavanje na lokalnom nivou u Crnoj Gori“ ima za cilj razvoj partnerstava između biroa rada, lokalnih vlasti i drugih javnih tijela u oblasti obrazovanja, tržišta rada i regionalnog razvoja, centara za socijalni rad i drugih pružalaca usluga, kao i predstavnika poslodavaca, socijalnih partnera i nevladinih organizacija u razvoju, realizaciji i praćenju aktivnosti u domenu tržišta rada i zapošljavanja.

Sastanku su pored predstavnika Ministarstva rada i socijalnog staranja (Direktorata za evropske integracije, programiranje, implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju, kao i Direktorata za tržište rada i zapošljavanje) prisustvovali i predstavnici CFCU-a iz Ministarstva finansija kao Ugovornog tijela, projektni tim – eksperti Meri Lorenčič i Valerija Kubalova i koordinator projekta Federiko Marketi (Federico Marchetti).

Projektni tim je predstavio glavne aktivnosti projekta i dogovorena je dinamika rada, posebno u početnoj fazi projekta (inception phase) koja će trajati do 01.10.2019. godine i čiji će rezultati i analiza postojećeg stanja u ovoj oblasti dati polaznu osnovu za dalje korake.

Prisutni su se složili da je projekat zahtjevan, ali da su očekivanja velika, s obzirom na postavljene rezultate, kao što su sprovođenje analize lokalnih tržišta rada, uspostavljanje lokalnih partnerstava u minimum 11 opština i izrada trogodišnjih strategija za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa i akcionih planova, razvoj aktivnih mjera zapošljavanja u skladu sa potrebama lokalnih zajednica i konačno, jačanje kapaciteta predstavnika (novo)uspostavljenih partnerstava za izradu i sprovođenje aktivnih mjera zapošljavanja i projekata koji se finansiraju iz EU sredstava u ovoj oblasti.

Projekat „Dalji razvoj inicijativa za zapošljavanje na lokalnom nivou u Crnoj Gori“ je vrijedan 372.975,00 EUR i trajaće do 01.02.2021. godine. Projekat sprovodi konzorcijum na čijem je čelu Archidata s.r.l. iz Italije. Glavni korisnik projekta je Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Napominjemo da se projekat realizuje u okviru Programa CG i EU za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).