Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Saopštenje povodom održane pres konferencije: Tri mjere za izgradnju kapaciteta za inkluzivne prakse u stručnom obrazovanju

Saopštenje povodom održane pres konferencije: Tri mjere za izgradnju kapaciteta za inkluzivne prakse u stručnom obrazovanju

Četvrtak, 22. oktobar, 11:00 – 12:30 Centar za stručno obrazovanje,

 

Informacije o projektu

Projekat:  Unapređenje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa, realizuje se u okviru Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike  i finansira iz sredstava Instrumenta pretpristupne podrške (IPA).

Projekat implementira IBF International Consulting u konzorcijumu sa  EuroPartner Consulting International.  

Ukupni budžet: 384.264,71€

Trajanje: septembar 2019 – decembar 2020.

Cilj projekta:

Pružiti podršku modernizaciji sistema srednjeg stručnog obrazovanja kako bi se zadovoljile potrebe marginalizovanih grupa

Projekat se sastoji od tri komponente

Komponenta 1 – fokusira se na razvoj „Modula za sticanje stručnih kvalifikacija“ – to jest, nastavnih planova i programa za stručne škole koji odgovaraju potrebama djece sa posebnim obrazovnim potrebama i djece iz RE zajednica;

Komponenta 2: pruža tri obuke sa fokusom na

·         primjenu posebnih nastavnih planova i programa za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama i djecu iz RE zajednice

·         stimulativno okruženje za učenje

·         rizična ponašanja sa djecom iz RE zajednice i prevenciju odustajanja od škole

Komponenta 3: unapređenje baze podataka Ministarstva prosvjete radi prikupljanja podataka o romskim učenicima

 

Projekat “Unapređenje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa” sprovodi 13 projektnih aktivnosti raspoređenih u tri projektne komponente u cilju pružanja podrške Ministarstvu prosvjete i Centru za stručno obrazovanje kako bi uveli i uspješno zadržali učenike sa posebnim obrazovnim potrebama i učenike iz romskih zajednica u stručnom obrazovanju i pomogli im u prelasku na tržište rada.

Glavni korisnici ovog projekta su Ministarstvo prosvjete i Centar za stručno obrazovanje, ali takođe i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Ministarstvo rada i socijalnog staranja, obrazovne ustanove, nastavnici i učenici iz marginalizovanih grupa.

 

Tri realizovane obuke

Obuka o modularizovanim planovima i programima

Između juna i septembra 2020. godine, uz podršku Ministarstva prosvjete i Centra za stručno obrazovanje realizovani su inkluzivni obrazovni programi i usluge u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa sproveli, i to kroz tri obuke sa ciljem unapređenja inkluzivnih obrazovnih praksi u stručnim školama sa posebnim fokusom na učenike sa posebnim obrazovnim potrebama i na učenike koji dolaze iz zajednica Roma i Egipćana.

Uz podršku Centra za stručno obrazovanje, projekat je kreirao 45 modula koji su preuzeti iz 13 zanimanja, koji posebno odgovaraju potrebama učenika sa posebnim obrazovnim potrebama i posebnostima učenika iz zajednica Roma i Egipćana.

Tokom obuke o praktičnom sprovođenju modularizovanih nastavnih planova i programa, koja je  realizovana od 21 – 22.9 u Bijelom Polju i od 5. – 6. 10 u Podgorici, učestvovalo je više od 50 polaznika iz više od 30 stručnih škola iz Crne Gore. Polaznici su dobili informacije o mogućnostima za sve učenike da steknu različite nivoe stručnih kvalifikacija. Na taj način se daju olakšice učenicima koji iz različitih razloga ne mogu savladati cjelokupan „punopravni“ stručni program kako bi i oni dobili sertifikate nižih

kvalifikacija, koje im pružaju mogućnost da pronađu posao na tržištu rada. Moduli koji su sada posebno usklađeni sa sposobnostima učenika sa posebnim obrazovnim potrebama i učenika koji dolaze iz socijalno ugroženih zajednica, poput Roma i Egipćana, uglavnom su prilagođeni u dijelu koji se tiče metoda učenja i materijala za učenje.

Obuka o stimulativnom okruženju za učenje

Uspostavljanje stimulativnog okruženja za učenjem i uloga vannastavnog rada bili su u fokusu obuke koja se sprovodila od 24. do 26. juna 2020. godine. Na ovoj obuci je učestvovalo 29 zaposlenih iz 13 škola u ​​Crnoj Gori sa značajnim udjelom učenika sa posebnim obrazovnim potrebama ili učenika koji dolaze iz zajednica Roma ili Egipćana. Polaznici su dobili informacije o specifičnostima okruženja za učenike sa posebnim potrebama i Roma, zatim su učestvovali u igrama uloga, radili na istraživanjima slučajeva i na taj način naučili da bolje razumiju i da bolje odgovore na posebne potrebe ovih ciljnih grupa. Predstavnici Ministarstva za manjinska i ljudska prava, kao i pripadnici romske zajednice i nevladinih organizacija doprinjeli su ovoj obuci, koju su polaznici veoma dobro prihvatili.

 

 

 

Obuka o prevenciji odustajanja od škole

Rano odustajanje od školovanja je jedan od glavnih izazova u školovanju učenika koji dolaze iz zajednica Roma i Egipćana. Ovaj fenomen je uglavnom samo poslednja epizoda kojoj prethodi niz „rizičnih ponašanja ovih učenika – poput ranog braka, prisilnog dječijeg rada, itd. … Obuka o rizičnom ponašanju koju je projekat sproveo od 17. do 19. juna pomogla je školskom osoblju da bolje identifikuje učenike koji pokazuju rizična ponašanja, da im pomogne da promijene to ponašanje i na taj način spriječe odustajanje od školovanja. Kao dodatni mehanizam za sprečavanje odustajanja od školovanja, škola je bazirala rad na slučajevima koji se zasnivaju na bliskoj saradnji između pedagoškog osoblja u školama, roditelja i drugih zainteresovanih strana – npr. NVO koje podržavaju učenika da ostane u obrazovnom procesu.

Stručnjaci koji su učestvovali na ove tri obuke su pripremljeni da budu treneri i prenijeće svoje znanje i vještine stečene na obuci kolegama u svojim školama. Na ovaj način će obuke pohađati više od 250 nastavnika u Crnoj Gori.

Glavni treneri na tri obuke:

Irena Bogićević je bila zadužena za obuku o sprovođenju modularizovanih nastavnih planova i programa. Istakla je važnost informisanosti roditelji, pedagoškog osoblja i šire javnosti o mogućnostima za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama i učenike koji dolaze iz marginalizovanih grupa radi  sticanja različitih nivoa stručne kvalifikacije. Podršku u realizaciji ove obuke pružio je gospodin Srđan Obradović iz Centra za stručno obrazovanje.

Eksperti koji su angažovani na projektu, Aleksandra Radoman Kovačić i dr Saša Milić, sproveli su dvije obuke i definisali kao jedan od ciljeva obuke da „nakon ove obuke svaki učesnik treba bolje da razumije konkretnu situaciju učenika iz romskih zajednica i da se osjeća sigurnije u rješavanju određenih izazova u učionici i van nje, pa čak i izvan škole“. S tim u vezi, dr Milić je naglasio važnost umrežavanja sa drugim relevantnim zainteresovanim stranama rekavši da je „inkluzivno obrazovanje samo jedan instrument za socijalno uključivanje ljudi iz marginalizovanih grupa. Da bi se postigla takva socijalna inkluzija potrebna je bliska saradnja između obrazovnih struktura, zdravstvenih struktura, struktura socijalne zaštite i različitih struktura javne uprave. Socijalna inkluzija je napor cijelog društva“. Gospođa Radoman Kovačević je podvukla značaj ovakvih obuka rekavši „da ova obuka pruža ne samo informacije o životnim uslovima i uslovima za sticanje znanja učenika iz romskih zajednica, već pruža polaznicima mogućnost razmjene iskustava u školovanju romskih učenika, odnosno identifikuju najbolje prakse i promoviše njihovu primjenu i u drugim stručnim školama “.

Na pres konferenciji su govorili: gospođa Aleksandra Radoman-Kovačević, predstavnica Projekta i ključna ekspertkinja II, Miloš Laković, nastavnik u JU Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović“ u Podgorici i Tamara Milić, načelnica direkcije za predškolsko i inkluzivno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete. Pres konferenciji su prisustvovali i: mediji, direktor Centra za stručno obrazovanje, predstavnici Centra za stručno obrazovanje, predstavnici Ministarstva prosvjete, predstavnici Projekta, nastavnici i dr.