Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  SAOPŠTENJE: PREDSTAVLJEN PROJEKAT “JAČANJE KAPACITETA SISTEMA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE”

SAOPŠTENJE: PREDSTAVLJEN PROJEKAT “JAČANJE KAPACITETA SISTEMA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE”

Danas, 17.12.2019. godine u Podgorici održana je konferencija organizovana povodom početka projekta “Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori” koji se realizuje u okviru Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.
Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić otvorio je konferenciju i izrazio zadovoljstvo sprovođenjem još jednog projekta kao pripremu Crne Gore za članstvo u EU, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
„Projekat „Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite’’ koji finansira EU treba da nam pomogne da unaprijedimo kapacitete Ministarstva rada i socijalnog staranja, lokalnih samouprava, centara za socijalni rad i drugih pružalaca usluga na lokalnom nivou”, objasnio je Purišić.
On je kazao da je Crna Gora usaglasila viziju razvoja socijalne zaštite koja je usklađena sa evropskim socijalnim modelom i ciljevima održivog razvoja, a krovna strategija u ovoj oblasti – Strategija za razvoj socijalne i dječje zaštite 2018-2022 – sadrži ključne pravce reformi u ovoj oblasti u narednim godinama.
Razvoj usluga socijalne zaštite za podršku životu u porodici i zajednici jedan je od ključnih aspekata reforme sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori.
mrss
“Fokus smo stavili na unaprijeđenje podrške u porodici i zajednici, uz istovremeno smanjivanje institucionalnog smještaja. Ovo je u skladu i sa ključnim preporukama koje smo usvojili u Nacionalnom programu ekonomskih reformi. U prilog tome govori i podatak da je broj djece (0-17) u srodničkom i nesrodničkom hraniteljstvu u stalnom porastu i da danas premašuje broj djece bez roditeljskog staranja u ustanovama za smještaj za gotovo četiri puta”, dodao je ministar.
Predstavnik Delegacije EU u Crnoj Gori, Miguel Magro Gomez istakao je da je Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu konstatovao da je zemlja postigla određeni nivo priprema za socijlanu politiku i zapošljavanje.
“Tokom protekle godine bili smo svjedoci određenog napretka i uspješnih rezultata. Ipak, još uvijek smo svjesni nerješivih potreba, zbog čega će EU, koju predstavlja Delegacija u Podgorici, nastaviti da bude pouzdan partner u vašim naporima da Crna Gora postane bolje mjesto za život”, dodao je Magro Gomez.
Direktorica Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova Ljiljana Simović kazala je da Evropska unija u kontinuitetu podržava sektor obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike. Kroz tekući Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku, navela je Simović, izdvojeno je 18 miliona eura, od čega oko 3,4 miliona eura za unaprijeđenje socijalne inkluzije, kao i sistema socijalne i dječje zaštite kroz finansiranje aktivnosti projekta „Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite“ i za projekte koji će se sprovoditi kroz grant šemu za dalji razvoj i poboljšanje kvaliteta u pružanju usluga socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou.
„Iz budžeta IPE za 2020. godinu, MRSS je u saradnji sa resorima prosvjete, nauke i finansija pripremilo novi program koji će početi sa realizacijom odmah nakon potpisivanja Finansijskog sporazuma, a koje se očekuje do kraja 2020. godine“, dodala je Simović. Program je vrijedan oko 11 miliona eura, od čega je izdvojeno 3 miliona eura za aktivnosti na uključivanju teže zapošljivih kategorija lica na tržište rada, sa fokusom na korisnike socijalnih davanja, žene, mlade i niskokvalifikovana nezaposlena lica, te lica sa invaliditetom. Dok je 1,5 miliona eura izdvojeno za podršku u donošenju politika, njihovom sprovođenju, praćenju i koordinaciji.
Direktor direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu Goran Kuševija kazao je da projekat „Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite’’ traje ukupno 18 mjeseci, odnosno do marta 2021. godine.
Budžet projekta je 392.000 EUR, a glavni koordinator projekta je Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova).
Kuševija je kazao da su očekivani rezultati projekta: ojačani kapaciteti zaposlenih u Munistarstvu, prije svega Direktoratu za socijalno staranje i dječju zaštitu i Direkciji za razvoj usluga, za planiranje, budžetiranje i sprovođenje socijalnih i politika dječje zaštite, kao i u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, a sve u cilju obezbjeđivanja kvaliteta sistema socijalne i dječje zaštite.
Takođe i unaprijeđeni kapaciteti inspekcije za socijalnu i dječju zaštitu u vršenju nadzora profesionalnog rada pružalaca usluga, unaprijeđeni kapaciteti CSR i lokalnih pružalaca usluga i ispunjenje zahtjeva za licenciranje, kao i razvijeni kapaciteti organa lokalnih samouprava, sprovođenja i evaluacije lokalnih planova za unapređenje socijalne inkuzije.
Na kraju uvodnog dijela konferencije, vođa tima projekta Žarko Šunderić je predstavio sve aktivnosti koje će se realizovati u okviru projekta.
VIDEO: