Image Alt

Joint EU

  /  Gradovi   /  Podgorica   /  Servis psiho-socijalne podrške korisnicima socijalnog stanovanja i porodicama u riziku od beskućništva

Servis psiho-socijalne podrške korisnicima socijalnog stanovanja i porodicama u riziku od beskućništva

Naziv projekta: Servis psiho-socijalne podrške korisnicima socijalnog stanovanja i porodicama u riziku od beskućništva
Trajanje projekta: 24 mjeseca (01/03/2020 – 28/02/2022)
Nosilac projekta: Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid
Ukupna vrijednost projekta: 232.211,40 EUR
Vrsta projekta: Grant ugovor

 

Sveobuhvatni cilj:

Cjelokupni cilj ovog projekta je da obezbjedi raznolikost u pružanju socijalnih usluga, kao i da unaprijedi socijalne usluge zasnovane na potrebama zajednice.

Specifični ciljevi:

Specifični cilj ovog projekta je razvoj lokalnih servisa pomoći i ispunjavanje zahtjeva za proces licenciranja lokalnih servisa socijalne pomoći, koji su namijenjeni savjetovanju i socio-obrazovnoj pomoći korisnicima socijalnog smještaja i porodicama koje su u riziku od beskućništva.