Image Alt

Socijalna inkluzija RE

Podrška socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana EuropeAid/165661/ID/ACT/ME

Opšti cilj

Podrška socijalnoj inkluziji RE populacije

Specifični ciljevi:

Jačanje uloge saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblastima zdravstva, zapošljavanja i socijalne pomoći

Dokumenta:

Postavite pitanje