Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Studijska posjeta za službenike koji čine dio Operativne strukture

Studijska posjeta za službenike koji čine dio Operativne strukture

U periodu od 13. do 17. marta 2022. godine održana je studijska posjeta Litvaniji (Vilnius) u kojoj su učešće imali relevantni službenici Ministarstva ekonomskog razvoja, Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Uprave za javne radove, koji čine dio Operativne strukture odgovorne za realizaciju Sektorskog operativnog programa za obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike.

Tom prilikom, učesnici su imali prilike da direktno razmijene iskustva i vide primjere dobre prakse koje kasnije mogu primjenjivati u svom budućem radu u procesu programiranja i implementacije EU fondova, kao i na jačanju kapaciteta za strukturne fondove.

Takođe, učesnici su tokom posjete posjetili Centralnu agenciju za upravljanje projektima u okviru koje posluje upravljačko tijelo, implementaciona agencija i odjeljenja koja se bave programiranjem, sprovođenjem programa za nabavke i prevenciju nepravilnosti i projekata iz oblasti zapošljavanja i socijalne politike, a koji se finansiraju iz fondova EU, prvenstveno ESF-a

Studijska posjeta Litvaniji realizovana je u okviru IPA projekta „Tehnička podrška za realizaciju Sektorskog operativnog programa za obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike”, koji sprovodi konzorcijumom konsultantskih firmi Alternative Consulting, Expertise Advisors i International Consulting Expertise (ICE).