Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Završen IPA projekat tehničke pomoći grant korisnicima

Završen IPA projekat tehničke pomoći grant korisnicima

Finalni sastanak Upravnog odbora IPA projekta „Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata“ održan je juče, 23. juna 2021. godine, u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Sastanak je bio prilika za diskusiju na temu realizovanih aktivnosti, postignutih indikatora kao i preporuka za dalji period.

Načelnica Direkcije za međunarodnu saradnju, gospođa Smilja Kažić Vujačić, pozdravila je prisutne i zahvalila na sjajnoj saradnji sa ugovaračima, konsultantskom firmom International Consulting Expertise (ICE) iz Belgije kao i sa kolegama iz Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija i socijalnog staranja. Takođe, Kažić je ukazala na pozitivne projektne rezultate kada je u pitanju podrška grant korisnicima iz Kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje kao i podrška jedinici za implementaciju IPA  projekata u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Vođa projektnog tima gospodin Boško Nektarijević predstavio je Finalni izvještaj o realizovanim aktivnostima na projektu.

Tokom perioda implementacije koji je trajao od 31. jula 2019.godine do 31. maja 2021.godine, sprovedena je podrška u cilju postizanja ključnih rezultata projekta i to: putem treninga u dijelu sprovođenja projekata u skladu sa EU procedurama (PRAG), mentoringa kako online tako i na licu mjesta, podrške jedinici za sprovođenje IPA projekata u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, konkretno u praćenju realizacije grant projekata iz Kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje kao i zajedničkih posjeta grant korisnicima.

Za vrijeme implementacije ovog projekta tehničke pomoći realizovano je sljedeće:

  • održano 17 konsultacija/rad na licu mjesta sa ciljnim grupama;
  • zaposleni u jedinici za sprovođenje IPA projekata u okviru Ministarstva, podržano/obučeno u dijelu programskog menadžmenta i implementacije;
  • u okviru Help-deska objavljeno 20 setova pitanja i odgovora;
  • održana 52 sastanka podrške u implementaciji projektnih aktivnosti sa grant korisnicima;
  • 26 monitoring posjeta i 13 posjeta grant korisnicima u cilju pripreme istih za proces provjera na licu mjesta (on the spot checks).

Takođe, na kraju, kroz iskustvo u radu sa ciljim grupama, eksperti su predstavili preporuke za unapređenje identifikovanih nedostataka.

Pored predstavnika korisničke institucije i kompanije International Consulting Expertise (ICE), sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Kancelarije za evropske integracije.

Podsjećamo, projekat “Tehnička pomoć grant korisnicima u implementaciji projekata” se sprovodio kroz IPA Program EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 127.600 EUR a isti je zvanično finalizovan 31. maja 2021. godine.