Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Završena realizacija projekta “Prvi telecare servis socijalne zaštite za starija lica u Crnoj Gori”

Završena realizacija projekta “Prvi telecare servis socijalne zaštite za starija lica u Crnoj Gori”

Dana 30. oktobra 2021. godine održana je završna konferencija projekta “Prvi Telecare servis socijalne zaštite za starija lica u Crnoj Gori”.

Prezentujući rezultate projekta „Prvi Telecare servis socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori“, koji je ujedno i prvi projekat ovog tipa u regionu, direktor Doma za stare, Dejan Pavićević, kazao je da su jako zadovoljni, te da se servis pokazao kao vrlo koristan, posebno u vrijeme pandemije COVID 19.

„Cilj samog servisa, u okviru kojeg smo usluge pružali 12 mjeseci za 25 lica, jeste  briga o starima na daljinu, uz praćenje stručnog tima. Na ovaj način smo smanjili opterećenost domskih i bolničkih kapaciteta, ali i broja kontakata starijih lica, što je u situaciji sa koronom prijeko potrebno“, kazao je Pavićević, napominjući da su snimili i dokumentarni film o ovom servisu, sa željom da promovišu njegove prednosti i mogućnosti.

Ispred Ministarstva ekonomskog razvoja prisutne je pozdravila Ksenija Aranitović, koja je istakla značaj projekta u pogledu osnaživanja starijih, kao jedne od ranjivijih grupa u društvu, za život u zajednici. Tom prilikom je izrazila zadovoljstvo zbog uspješnoj realizaciji projekta

„Ovaj projekat je realizovan u okviru grant šeme Podrška pružanju usluga socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori i da predstavlja sastavni dio programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku. Ukupna vrijednost tog programa je 18 miliona eura, od čega je iz sredstava EU obezbijeđen iznos od 15,3 miliona, dok je preostali iznos od 2,7 miliona eura obezbijeđen iz nacionalnog budžeta“, napomenula je Aranitovićka.

Ona je istakla da ohrabruje to što je Dom starih u saradnji sa partnerima već do sada realizovao tri, a najavio i četvrti projekat, koji se realizuje u okviru instrumenta pretpristupne pomoći.

„To nas ohrabruje da će biti spremni da iskoriste i ona sredstva koja će biti na raspolaganju i u narednom periodu. Takođe, mi ćemo vrlo brzo krenuti u realizaciju akcionog dokumenta, koji će, između ostalog, podržati i oblast socijalne zaštite, ali i narednu IPA III perpsektivu, u kojoj ćemo imati značajno izdašnija sredstva u odnosu na ona koja imamo sada“, navela je Aranitović i istakla da se nadaju daljoj uspješnoj saradnji sa bjelopoljskim Domom za stare.

Prisutnima se obratio i predstavnik Doma starih, Momčilo Prebiračević, koji je podjsetio da je projekat „Prvi Telecare servis socijalne zaštite za starija lica u Crnoj Gori“ trajao 19 mjeseci, od 1. marta 2020. do 30. sepremtebra 2021.

„Opšti cilj projekta bio je poboljšanje lokalne usluge socijalne zaštite na širem području opštine Bijelo Polje, u skladu sa potrebama korisnika i lokalnih zajednica, a specifični, deinstitucionalizacija Doma za stare u Bijelom Polju  uspostavljanjem prve socijalne službe TeleCare u Crnoj Gori“, naglasio je on, dodajući da je u njegovoj realizaciji učestvovalo i 15 zaposlenih u Domu za stare.

Saopštio je i da su tokom prethodnih 19 mjeseci nabavili opremu za rad servisa, kreirali operativnu softversku web aplikacija za servis, odabrali i tehničko osoblje, koje je obučeno za rad u Telecare servisu, a i starija lica su edukovana za korišćenje tehničkih i komunikacionuh uređaje, što je bio i preduslov osnivanja ovog virtualnog servisa.

Prvi Telecare servis uspostavljen je 1. oktobra 2020. i trajao je 12 mjeseci, a usluge su pružane tokom 24 časa.

Ukupna vrijednost projekta je 195.000,00 eura.