Image Alt

Inovacije

Kolaborativna grant šema za inovativne projektne ideje EuropeAid/162457/ID/ACT/ME

Opšti cilj

Jačanje sistema istraživanja i inovacija u Crnoj Gori

Specifični ciljevi:

Razvoj inovativnih ideja u privatnom, akademskom i civilnom sektoru u Crnoj Gori koje će biti primijenjene kroz implementaciju inovativnih projekata, sa ciljem doprinosa pametnom i održivom ekonomskom rastu.

Dokumenta:

Postavite pitanje