Image Alt

Joint EU

  /  Uncategorized @me   /  Obavještenje o ugovoru o uslugama: Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori

Obavještenje o ugovoru o uslugama: Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori

Ugovor o uslugama: Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori

Referentni broj: EuropeAid/140040/IH/SER/ME