Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Podrška korisničkim institucijama projekta “Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata”

Podrška korisničkim institucijama projekta “Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata”

U okviru projekta “Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata” održana je dvodnevna radionica u cilju jačanja kapaciteta korisničkih institucija, tačnije službenika jedinice za sprovođenje projekata u Ministarstvu nauke.

Polaznici su imali prilike da se bliže upoznaju o načinu upravljanja rizicima i nepravilnostima, kao i sprovođenju i praćenju grant projekata koji se finansiraju u okviru poziva „Kolaborativna grant šema za inovativne projektne ideje“.

Podjećamo da je u pitanju projekat koji ima za cilj povećanje kapaciteta korisničkih institucija i to u oblastima upravljanja, sprovođenja kao i praćenja programa i projekata finansiranih od strane Evropske unije, kao i unapređenje znanja korisnika grantova u oblasti sprovođenja projekata u skladu sa PRAG procedurama.