Image Alt

Joint EU

  /  Gradovi   /  Podgorica   /  Pružanje podrške bivšim zatvorenicima za uspješnu re-integraciju u zajednicu – ReCover

Pružanje podrške bivšim zatvorenicima za uspješnu re-integraciju u zajednicu – ReCover

Naziv grant projekta:  Pružanje podrške bivšim zatvorenicima za uspješnu re-integraciju u zajednicu – ReCover
Trajanje projekta: 24 mjeseca (21/02/2020 – 21/02/2022)
Nosilac grant projekta: NVO Juventas
Ukupna vrijednost projekta: 159.537,57€
Vrsta projekta: Grant ugovor