Image Alt

May 2020

  /    /  May

Naziv grant projekta: "Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima" Trajanje projekta: 24 mjeseca (01/03/2020 – 28/02/2022) Nosilac grant projekta: JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja Ukupna vrijednost

Opširnije

Naziv grant projekta:  “Poboljšanje pristupa socijalnim uslugama osoba sa invaliditetom na području Nikšića, Šavnika i Plužina” Trajanje projekta: 22 mjeseca (01/03/2020 – 01/01/2022) Nosilac grant projekta: Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić (CSO UMHNK) Ukupna vrijednost projekta: 169.904,00€ Vrsta projekta: Grant ugovor

Opširnije