Image Alt
  /  Projekti   /  Obrazovanje   /  Unapređenje obrazovnih programa i usluga u skladu sa potrebama marginalizovanih grupa

Unapređenje obrazovnih programa i usluga u skladu sa potrebama marginalizovanih grupa

Naziv Programa: Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu

Akcija programa: 2. Unapređenje sistema obrazovanja

Aktivnost programa: 2.2. Dalji koraci za efikasnu inkluziju marginalizovanih grupa u obrazovni sistem Crne Gore

Opšti cilj projekta: Unaprijediti kapacitete obrazovnih ustanova kako bi zadovoljile obrazovne i socijalne potrebe učenika sa posebnim obrazovnim potrebama i učenika romske nacionalnosti, u cilju ostvarenja jednakih obrazovnih mogućnosti za sve.

Trajanje projekta: 15 mjeseci (04.09.2019 – 04.11.2020)

Nosilac projekta: IBF International Consulting SA (Belgija) u konzorcijumu sa EuroPartner Consulting Int. DOOEL (Sjeverna Makedonija).

Ukupna vrijednost projekta: 384.264,71€

Vrsta projekta: Ugovor o uslugama