Image Alt

Joint EU

  /  Gradovi   /  Berane   /  „Uspješne mjere za integraciju na tržište rada“

„Uspješne mjere za integraciju na tržište rada“

Naziv grant projekta: „Uspješne mjere za integraciju na tržište rada“
Trajanje projekta: 12 mjeseci (22/11/2019– 21/11/2020)
Nosilac grant projekta: PaMark Ltd., u partnerstvu sa d.o.o. Beton group Popović- Hotel “Berane”
Ukupna vrijednost projekta: 134,995.03 €
Vrsta projekta: Grant ugovor

 

Sveobuhvatni cilj:

  • Doprinos u poboljšanju aktivne politike zapošljavanja, koja je usmjerena na integraciju nezaposlenih za koje postoji rizik od isključenja sa tržišta rada.

Specifični cilj:

  • Povećanje zaposlenosti i zapošljavanje mladih ljudi, žena i dugoročno nezaposlenih lica kroz obuke stručnog usavršavanja za deficitarna zanimanja i obrazovanje u skladu sa potrebama tržišta rada.