Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Završena početna faza projekta tehničke podrške strukturi koja realizuje Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu

Završena početna faza projekta tehničke podrške strukturi koja realizuje Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu

Danas, 21. juna 2019. godine održan je prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike“.
Sastanak je bio prilika da se predstave aktivnosti koje su zahvaljujući dobroj saradnji sa linijskim ministarstvima realizovane u početnoj fazi sprovođenja projekta, a koje se odnose na glavne dvije komponente projekta:
• Podrška korisničkim institucijama usmjerena na jačanje kapaciteta za planiranje i sprovođenje programa finansiranih iz fondova EU;
• Podrška potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava u dijelu jačanja kapaciteta za pisanje prijedloga projekata i apliciranje za dostupna sredstva, ali i podrška korisnicima u sprovođenju grant projekata.
Odborom je predsjedavala Ljiljana Simović, generalna direktorica Direktorata za evropske integracije, programiranje, implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju, dok su sastanku prisustvovali, u svojstvu članova Odbora, predstavnici Direkcije za programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstva rada i socijalnog staranja, zatim predstavnici Ministarstva prosvjete, Ministarstva nauke, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva finansija (Direktorat za upravljačku strukturu i Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći), Uprave javnih radova, kao i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
Na sastanku je gđa Mojca Grošelj, kao vođa tima projekta predstavila i plan aktivnosti u narednom 6-mjesečnom periodu, gdje će fokus biti na podršci potencijalnim korisnicima sredstava koja su dostupna u okviru više poziva za grantove (bespovratna sredstva), a koji su pokrenuti tokom marta i aprila ove godine, ali i onima čije pokretanje se očekuje u narednim mjesecima. Naravno, struktura, odnosno linijska ministarstva uključena u projekat i zadužena za realizaciju cijelog Programa će imati podršku ekspertskog tima u različitim segmentima u cilju što efikasnijeg i neometanog sprovođenja 18 miliona vrijednog Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.
Podsjećamo da se projekat „Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike“ realizuje u okviru Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 620.000 eura i sprovodi ga konzorcijum na čelu sa Alternative Consulting iz Srbije u partnerstvu sa Expertise Advisors iz Francuske i International Consulting Expertise EEIG iz Belgije.