Image Alt

Joint EU

  /  Gradovi   /  Bijelo Polje   /  “Podsticaj zapošljivosti – stvaranje održivih rješenja za RE populaciju u sjevernom region Crne Gore” (NVO HELP u saradnji sa opštinom Bijelo Polje)

“Podsticaj zapošljivosti – stvaranje održivih rješenja za RE populaciju u sjevernom region Crne Gore” (NVO HELP u saradnji sa opštinom Bijelo Polje)

Naziv grant projekta: Boosting employability – creating sustainable solutions for RE
population in the Northern region of Montenegro
Trajanje projekta: 12 mjeseci (20/11/2019 – 20/11/2020)
Nosilac grant projekta: Help – Hilfe zur Selbsthilfe / Opština Bijelo Polje
Ukupna vrijednost projekta: 122,564.22€
Vrsta projekta: Grant ugovor

 

Sveobuhvatni cilj:

Cilj ovog projekta je podrška socijalnoj inkluziji romske i egipćanske populacije u crnogorsko društvo, obezbjeđivanjem lakšeg pristupa tržištu rada i boljem ostvarivanju socijalnih prava.

Specifični cilj:

– RE populacija u Bijelom Polju i Beranama poboljšali pristup tržištu rada kroz sprovođenje obuka i lokalnih inicijativa za zapošljavanje.