Image Alt

Bijelo Polje

  /  Gradovi   /  Bijelo Polje

Naziv grant projekta: Institucionalna transformacija JU “Komanski most” – Razvoj usluge stanovanja uz podršku Trajanje projekta: 24 mjeseci (20/02/2020 – 20/02/2022) Nosilac grant projekta: JI Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”, Biljelo Polje Ukupna vrijednost projekta: 279.333,45€ Vrsta projekta: Grant ugovor

Opširnije

Naziv grant projekta: “Nove usluge socijalne zaštite za poboljšanje kvaliteta života” Trajanje projekta: 18 mjeseci (01/03/2020 – 01/09/2021) Nosilac grant projekta: JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”, Biljelo Polje/ JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić Ukupna vrijednos t projekta: 242.241,55€ Vrsta projekta: Grant ugovor

Opširnije