Image Alt

Joint EU

  /  Gradovi   /  Nikšić   /  Dnevni centar za osobe sa demencijom

Dnevni centar za osobe sa demencijom

Naziv grant projekta:  “Dnevni centar za osobe sa demencijom”
Trajanje projekta: 18 mjeseci (01/03/2020 – 01/09/2021)
Nosilac grant projekta: JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik
Ukupna vrijednost projekta: 195.000,00€
Vrsta projekta: Grant ugovor

 

Sveobuhvatni cilj:

Opšti cilj projekta je povećanje socijalne inkluzije osoba sa demencijom, razvijanjem kvalitetne socijalne usluge u zajednici, na teritoriji opštine Nikšić. Specifični cilj projekta je uspostavljanje dnevnog centra za osobe sa demencijom, izgradnja kapaciteta i pružanje mentorske podrške osoblju dnevnog centra u okviru centra za socijalni rad Nikšić i porodicama korisnika. Kroz sprovođenje ovih aktivnosti, ostvariće se jedan od jako bitnih elemenata za sve osobe sa demencijom.