Image Alt

Joint EU

  /  Gradovi   /  Nikšić   /  Poboljšanje pristupa socijalnim uslugama osoba sa invaliditetom na području Nikšića, Šavnika i Plužina

Poboljšanje pristupa socijalnim uslugama osoba sa invaliditetom na području Nikšića, Šavnika i Plužina

Naziv grant projekta:  “Poboljšanje pristupa socijalnim uslugama osoba sa invaliditetom na području Nikšića, Šavnika i Plužina”
Trajanje projekta: 22 mjeseca (01/03/2020 – 01/01/2022)
Nosilac grant projekta: Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić (CSO UMHNK)
Ukupna vrijednost projekta: 169.904,00€
Vrsta projekta: Grant ugovor

 

Sveobuhvatni cilj:

Opšti cilj ove akcije je doprinos daljem razvoju i decentralizaciji sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori. Takođe, cilj akcije je jačanje kapaciteta lokalnih pružalaca usluga za osobe sa invaliditetom u Nikšiću, Šavniku i Plužinama u skladu sa zakonskim standardima i potrebama korisnika.