Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Info dani Ministarstva nauke: IPA Grantovi za inovativne projekte u ukupnoj vrijednosti od million eura

Info dani Ministarstva nauke: IPA Grantovi za inovativne projekte u ukupnoj vrijednosti od million eura

Ministarstvo nauke Crne Gore raspisalo je Poziv za podnošenje inovativnih projektnih ideja u privrednom, akademskom i civilnom sektoru. Povodom predstavljanja Poziva i detaljnijeg upoznavanja javnosti sa načinom prijave, pravom učešća i raspoloživim sredstvima, Ministarstvo nauke organizuje Info dane:

1. Info dan – 19. 02.2019. godine, u 11h u prostorijama IPC «Tehnopolis», Nikšić
2. Info dan – 22. 02. 2019. godine, od 10h u hotelu Centre Ville, Podgorica.

Info dani će biti prilika da se potencijalni korisnici granta bolje upoznaju sa uslovima i procedurama prijavljivanja.

Na info danu će govoriti:
 
● dr Darko Petrušić, generalni direktor Direktorata za naučno-istraživačku djelatnost, Ministarstvo nauke
● Predstavnik/ca Ministarstva finansija, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoćiPoziv se raspisuje u okviru “Kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje”, sa ciljem doprinosa pametnom i održivom rastu Crne Gore, a u okviru IPA II Višegodišnjeg Akcionog programa za Crnu Goru za zapošljavanje, obrazovanje, i socijalnu politiku 2015-2017 (SOPPES).

Opšti cilj IPA II je podrška državama korisnicama u procesu usvajanja i realizacije političkih, zakonskih, administrativnih, socijalnih i ekonomskih reformi koje su usklađene sa pravilima i vrijednostima EU.

Program, u vrijednosti od 18 miliona eura, ima za cilj unapređenje sektora obrazovanja, zapošljavanja i socijalnih politika, tri područja koja sadrže ključne elemente potrebne za postizanje održivog, pametnog i inkluizivnog rasta u Crnoj Gori. Ta područja su značajno međusobno povezana i intervencije, posebno reforme, koje se sprovode u tim područjima imaće značajan uticaj ne samo na crnogorsko tržište rada, već i na postignuća u ukupnoj privredi, u skladu sa mjerama Programa ekonomskih reformi i Programa reforme zapošljavanja i socijalne politike.

Aktivnost koju sprovodi Ministarstvo nauke, u okviru pomenutog programa, je Kolaborativna grant šema za inovativne projektne ideje, čija je ukupna vrijednost 1.000.000 eura, kao i ugovor o uslugama za podršku grant korisnicima u implemetaciji projekata, u vrijednosti od 117. 647,06 eura.

Rok za podnošenje sažetaka projekata je 18. mart 2019. godine do 14:30h, na adresu:
Ministarstvo finansija, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći
Stanka Dragojevića 2
81 000 Podgorica

Više informacija o Pozivu, uslovima i kriterijumima, možete naći na sljedećem linku :
http://www.cfcu.gov.me/tenderi/grantovi/otvoreni_pozivi/195780/Informacija-o-odrzavanju-info-dana-u-okviru-grant-seme-Kolaborativna-grant-sema-za-inovativne-projektne-ideje.html