Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Poziv Ministarstva nauke: IPA Grantovi za inovativne projekte u ukupnoj vrijednosti od million eura

Poziv Ministarstva nauke: IPA Grantovi za inovativne projekte u ukupnoj vrijednosti od million eura

Video: GD Direktorata za naučno- istraživačku djelatnost Darko Petrušić – Info dan Ministarstva nauke – OBRAĆANJE
Video: Predstavnik Ministarstva finansija Luka Đuričković – Info dan Ministarstva nauke – OBRAĆANJE
Video: Info dan Ministarstva nauke – IPA Grantovi za inovativne projekte – PITANJA I ODGOVORI

Ministarstvo nauke Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom finansija i Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori raspisalo je, kroz pretpristupnu podršku Crnoj Gori (IPA) Poziv za podnošenje inovativnih projektnih ideja u privrednom, akademskom i civilnom sektoru.
Dr Darko Petrušić, generalni direktor Direktorata za naučno-istraživačku djelatnost u Ministarstvu nauke, predstavio je na današnjoj konferenciji poziv pod nazivom “Kolaborativna grant šema za inovativne projektne ideje”, u vrijednosti od million eura.
Poziv omogućuje dodjelu grantova u minimalnom iznosu od 60.000,00 EUR i maksimalnom iznosu od 80.000,00 EUR naučno-istraživačkim institucijama, privredi i nevladinim organizacijama, izjavio je dr Petrušić i dodao da se inovativne projektne ideje sprovode u nekoliko oblasti:

• poljoprivreda,
• zdravlje ljudi,
• informaciono-komunikacione tehnologije,
• novi materijali,
• energija,
• održivi razvoj i turizam
• nauka, obrazovanje i identitet.

Jedan od glavnih ciljeva jeste da se kroz ovu grant šemu angažuje što više mladih istraživača, doktoranada i doktora nauka u akademskom sektoru i privredi, kao i u nevladinom sektoru, kako bi se kroz realizaciju inovativnih ideja doprinijelo jačanju sistema istraživanja i inovacija.
Kolaborativna grant šema dio je Operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike, koji finansira Evropska unija sa 15,3 mil. eura, a kofinansira Crna Gora sa 2,7 mil. eura i ima za cilj unapređenje sektora obrazovanja, zapošljavanja i socijalnih politika. Ova tri područja sadrže ključne elemente potrebne za postizanje održivog, pametnog i inkluzivnog rasta u Crnoj Gori, istakao je Luka Đuričković, načelnik Direkcije za kontrolu kvaliteta Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija.

Rok za podnošenje sažetaka projekata je 18. mart 2019. godine do 14:30h.

Sve informacije vezano za podnošenje inovativnih projektnih ideja su dostupne na sledećem LINKU