Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Obuka: Inovativni projekti – od ideje do komercijalizacije

Obuka: Inovativni projekti – od ideje do komercijalizacije

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta i konsultantska firma International Consulting Expertise (ICE) koja sprovodi IPA projekat “Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata”, organizovali su danas obuku na temu upravljanja inovacijama.
Učesnici su imali priliku da identifikuju nove poslovne mogućnosti u svjetlu aktuelnih rizika sa kojima se svijet danas suočava, u prvom redu pandemije COVID-19, da se detaljnije upoznaju sa procesima inovacija i njihovim upravljanjem u odnosu na pomenute rizike, strateškim planiranjem i vodećim standardima kao i zaštitom i eksploatacijom intelektualne svojine.
Obuka predstavlja dio planiranih aktivnosti na pomenutom projektu u cilju podrške korisnicima projekata u okviru Kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje.
Povodom poštovanja aktuelnih mjera u vezi sa pandemijom COVID-19, učesnici su podijeljeni u dvije grupe tako da će ista obuka za drugu grupu grant korisnika biti održana sjutra (26.01.2021.).
Obuku vodi tim lider projekta, g-din Boško Nektarijević.
 
Projekat “Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata” realizuje se kroz IPA Program EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.
MNA