Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održana dvodnevna obuka: Mehanizmi finansiranja usluga socijalne zaštite

Održana dvodnevna obuka: Mehanizmi finansiranja usluga socijalne zaštite

U okviru projekta Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite, koji se realizuje okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku, u Podgorici je 12. i 13. marta 2020. godine održana dvodnevna obuka Planiranje, budžetiranje i sprovođenje politika socijalne i dječje zaštite i socijalnih usluga – Mehanizmi finansiranja usluga socijalne zaštite.

Obuka je organizovana u cilju razmatranja mogućih mehanizama za finansiranje usluga socijalne i dječje zaštite iz nacionalnih sredstava. Takođe, predstavljeni su mehanizmi mapiranja usluga, kao i mehanizmi mapiranja dostupnih resursa za finansiranje usluga socijalne i dječje zaštite. Učesnici obuke imali su prilike da se bliže upoznaju sa iskustvom iz zemalja Regiona i EU u vezi sa ovim pitanjima.

Obukom je obuhvaćeno više od 30 učesnika, predstavnika Ministarstva rada i socijalnog staranja (Direktorat za socijalno staranje i dječju zaštitu, Direkcija za razvoj usluga i Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova), Uprave za inspekcijske poslove (Inspekcija za socijalnu i dječju zaštitu), Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, lokalnih samouprava, centara za socijalni rad, pružalaca usluga socijalne i dječje zaštite (javnih ustanova i nevladinih organizacija).

Koordinator projekta je Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova). Projekat je počeo sa realizacijom u septembru 2019. godine i trajaće 18 mjeseci.

 

Više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu Programa: www.eesp.me