Image Alt

March 2020

  /    /  March

U cilju pružanja kontinuirane podrške korisnicima grant sredstava u okviru grant šeme „Podrška pružanju usluga socijalne i dječje žaštite“, a povodom poštovanja aktuelnih mjera u vezi sa pandemijom COVID-19, Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova) je u saradnji sa konzorcijumom konsultantskih firmi Alternative Consulting, Expertise Advisors i International Consulting Expertise

Opširnije

U cilju podrške korisnicima projekata u okviru Kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje, a povodom poštovanja aktuelnih mjera u vezi sa pandemijom COVID-19, Ministarstvo nauke je danas, u saradnji sa konsultantskom firmom International Consulting Expertise (ICE), održalo prvu online Radionicu posvećenu implementaciji projekata iz pomenute šeme. Radionica je obuhvatila detaljnu prezentaciju Vodiča za implementaciju grant projekata:

Opširnije

Tool 1 Tool 1 - Template for Addendum Request Tool 1 - Template for budget modification Tool 1 - Template for Notification Letter Tool 2 - Accounting system checklist final Tool 3 - Documentation checklist final Tool 4 - Timesheet final Tool 5 Tool 5 - Procurement procedures Declarations a3_decl_ob_conf_en a4_decl_imp_conf_en Simplified services fees and global b8d_annexigc_en b8e_annexiitorfee_en b8f_annexiitorglobal_en b8g_annexiiiom_en

Opširnije

U okviru projekta Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite, koji se realizuje okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku, u Podgorici je 12. i 13. marta 2020. godine održana dvodnevna obuka Planiranje, budžetiranje i sprovođenje politika socijalne i dječje zaštite i socijalnih usluga – Mehanizmi finansiranja usluga socijalne zaštite. Obuka je organizovana u cilju

Opširnije

U okviru projekta „Tehnička pomoć za praćenje i evaluaciju aktivnih mjera tržišta rada“ koji se sprovodi u okviru Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, u Podgorici je 11. i 12. marta 2020. godine održana prva dvodnevna radionica Program obuke za upravljanje Programom grantova za samozapošljavanje, kao dio Modula 2: Praćenje Programa samozapošljavanja

Opširnije

U organizaciji Ministarstva nauke, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) i kompanije International Consulting Expertise (ICE), danas je održan drugi sastanak Upravnog odbora IPA projekta „Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata“.     Pored pomenutih učesnika, sastanku su prisustvovali i predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstva rada i socijalnog staranja kao

Opširnije

Ministarstvo nauke u saradnji sa Delegacijom EU u Podgorici i Ministarstvom finansija, organizuje Konferenciju za novinare povodom početka implementacije grant ugovora iz poziva „Kolaborativna grant šema za inovativne projektne ideje“ koji je realizovan u okviru IPA Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Konferencija će se održati u petak 13. marta 2020. godine

Opširnije

Tool 1 Tool 1 - Template for Addendum Request Tool 1 - Template for budget modification Tool 1 - Template for Notification Letter Tool 2 - Accounting system checklist final Tool 3 - Documentation checklist final Tool 4 - Timesheet final Tool 5 Tool 5 - Procurement procedures Declaration - a3_decl_ob_conf_en Declaration - a4_decl_imp_conf_en Tool 5 Single tender package final a9_coverletter_en simplified supply c5_openchecklist_en c6_openreport_en c7_evalreport_en c8a_notifletter_supply_en c8b_letterunsuccessful_en

Opširnije

Samostalna savjetnica u Direkciji za programiranje i implementaciju EU fondova, Ljulje Dušaj učestvovala je na današnjoj konferenciji povodom početka realizacije projekta “REopen Doors“, koji sprovodi Glavni grad Podgorica u saradnji sa Edukativnim centrom „Montenesoft” čija vrijednost iznosi 99.704 eura. Projektom je između ostalog predviđeno usavršavanje pripadnika RE populacije u administrativnim poslovima, stažiranje za deset najuspješnijih polaznika obuka u trajanju

Opširnije