Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održana prva online Radionica za podršku korisnicima grantova u okviru Kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje

Održana prva online Radionica za podršku korisnicima grantova u okviru Kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje

U cilju podrške korisnicima projekata u okviru Kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje, a povodom poštovanja aktuelnih mjera u vezi sa pandemijom COVID-19, Ministarstvo nauke je danas, u saradnji sa konsultantskom firmom International Consulting Expertise (ICE), održalo prvu online Radionicu posvećenu implementaciji projekata iz pomenute šeme.

Radionica je obuhvatila detaljnu prezentaciju Vodiča za implementaciju grant projekata: osnovne uloge, specifične i opšte uslove ugovora, procedure u izmjeni ugovora, kao i detaljan pregled svih pratećih alatki (tools) koje su sastavni dio Vodiča.

Obuku je održala ispred ICE tima, ekspertica za upravljanje grant projektima, g-đa Ivana Staljetović.

Pored predstavnika ICE-a, Ministarstva nauke i Ministarstva Finansija (CFCU), obuku su pratili predstavnici korisničkih institucija: Fakultet umjetnosti (UDG), Čikom, Fakultet za informacione sisteme i tehnologije (UDG), NVO Natura.

Druge dvije online radionice na istu temu biće održane sa preostalim korisnicima, sjutra i prekosjutra (26. i 27. mart 2020.) u terminu od 09:30-15:00 sati.

Ova podrška realizuje se kroz IPA projekat “Tehnička podrška grant korisnicima u implementaciji projekata” koji sprovodi konsultantska firma ICE a koji omogućava korisnicima direktnu ekspertsku podršku u izgradnji njihovih kapaciteta za efikasno sprovođenje projekata koji se realizuju u okviru Kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje. Vrijednost ovog projekta je 116.000,00 EUR.