Image Alt

Joint EU

  /  Projekti   /  Nauka i inovacije   /  Primjena tehnologije block chain u pružanju usluga u turističkoj industriji

Primjena tehnologije block chain u pružanju usluga u turističkoj industriji

Naziv grant projekta: Primena tehnologije block chain u pružanju usluga u turističkoj industriji
Nosilac projekta: Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID
Partner: Upbeat Hub d.o.o.
Vrsta projekta: Grant ugovor
Ukupna vrijednost projekta: 94.053,80€

 

Sveobuhvatni cilj:

– Razvoj blockchain tehnoloških rešenja koja doprinose pametnom i održivom ekonomskom rastu u turizmu.

Posebni cilj je:

Omogućiti inovativna rješenja razvijena u saradnji sa naučnom zajednicom kako bi se poboljšalo online i ofline poslovanje u turizmu putem kripto valute