Image Alt

Joint EU

  /  Gradovi   /  Podgorica   /  Pristupačnim prevozom do promjena! (Accessible drive (for) the change!)

Pristupačnim prevozom do promjena! (Accessible drive (for) the change!)

Naziv grant projekta: Pristupačnim prevozom do promjena! (Accessible drive (for) the change!)

Trajanje projekta: 24 mjeseca (02/03/2020 – 01/03/2022)
Nosilac grant projekta: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG)
Ukupna vrijednost projekta: 251,981.18€
Vrsta projekta: Grant ugovor

 

Sveobuhvatni cilj:

Da doprinese socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom

Specifični cilj:

U toku narednih 24 mjeseca povećati broj i kvalitet usluga koje se pružaju osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori