Image Alt

Joint EU

  /  Gradovi   /  Pljevlja   /  Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima

Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima

Naziv grant projekta: “Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima”
Trajanje projekta: 24 mjeseca (01/03/2020 – 28/02/2022)
Nosilac grant projekta: JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja
Ukupna vrijednost projekta: 275.930,18€
Vrsta projekta: Grant ugovor