Image Alt

Joint EU

  /  Gradovi   /  Bijelo Polje   /  Prva TeleCare usluga socijalne zaštite za starije osobe u Crnoj Gori

Prva TeleCare usluga socijalne zaštite za starije osobe u Crnoj Gori

Naziv grant projekta:  Prva TeleCare usluga socijalne zaštite za starije osobe u Crnoj Gori
Trajanje projekta: 15 mjeseci (28/02/2020 – 28/05/2021)
Nosilac grant projekta: JI Dom starih Bijelo Polje
Ukupna vrijednost projekta: 195.000,00€
Vrsta projekta: Grant ugovor

 

Sveobuhvatni cilj:

Opšti cilj akcije je poboljšanje lokalnih usluga socijalne zaštite na širem području Opštine Bijelo Polje u skladu sa potrebama korisnika i lokalnih zajednica. Dodatno, cilj ove akcije je unapređivanje deinstitucionalizacije JU Dom starih „Bijelo Polje“ uspostavljanjem prve TeleCare socijalne službe u Crnoj Gori.