Image Alt

Joint EU

  /  Projekti   /  Nauka i inovacije   /  Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i privrede

Ljekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i privrede

Naziv grant projekta: Lekovito bilje – povezivanje nauke, prirode i posla
Nosilac projekta: NVO Natura
Partner: Univerzitet Crne Gore -Biothenički fakultet
Vrsta projekta: Grant ugovor
Ukupna vrijednost projekta: 82.713,75€

 

Sveobuhvatni cilj:

Jačanje istraživanja i inovacija u oblasti ljekovitog bilja u Crnoj Gori

Posebni cilj je:

Poboljšavanje gajenja, prerade i prodaje ljekovitog bilja putem naučnih istraživanja, jačanje kapaciteta i poboljšanje saradnje sa poslovnim sektorom.