Image Alt

Joint EU

  /  Gradovi   /  Budva   /  WINDOW2BAR

WINDOW2BAR

Naziv grant projekta: WINDOW2BAR
Nosilac projekta: Fondacija biznis start centar Bar
Partner: Javna ustanova dom starih Bijelo Polje
Vrsta projekta: Grant ugovor
Ukupna vrijednost projekta: 88.800,91€

 

Sveobuhvatni cilj:

Uspostavljanje SMART turističke destinacije u Baru razvijanjem inovacija u turističkim proizvodima (koncept gamifikacije u promociji turizma i kulture) i korišćenje turističke logističke inovacije (iBeacon tehnologija)

Posebni ciljevi:

– Jačanje sistema istraživanja i inovacija unaprjeđenjem znanja i razumijevanja razvojnih mogućnosti lokalnih turističkih projekata;
– Podizanje nivoa svijesti lokalnih učesnika u turizmu o mogućnosti uspostavljanja koncepta pametnog turizma u lokalnoj turističkoj destinaciji;
– Poboljšanje infrastrukture, kapaciteta i sposobnosti lokalne zajednice i privrednog sektora da primijene koncept pametnog turizma.