Image Alt

Joint EU

  /  Gradovi   /  Bijelo Polje   /  Nove usluge socijalne zaštite za poboljšanje kvaliteta života

Nove usluge socijalne zaštite za poboljšanje kvaliteta života

Naziv grant projekta: “Nove usluge socijalne zaštite za poboljšanje kvaliteta života”
Trajanje projekta: 18 mjeseci (01/03/2020 – 01/09/2021)
Nosilac grant projekta: JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”, Biljelo Polje/ JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić
Ukupna vrijednos t projekta: 242.241,55€
Vrsta projekta: Grant ugovor

 

Sveobuhvatni cilj:

Da doprinese podršci sistemu socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori jačanjem saradnje između dnevnih centara u Nikšiću i Bijelom Polju u cilju širenja usluga;

Specifični ciljevi:

Poboljšati socijalnu uključenost i kvalitet života djece i omladine sa smetnjama u razvoju u Bijelom Polju i Nikšiću uvođenjem novih usluga u vrtiće