Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održana online obuka na temu „Prevladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog izgaranja“

Održana online obuka na temu „Prevladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog izgaranja“

Dana 26. aprila 2021. godine, u okviru projekta „Jačanje kapaciteta socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori“ održana je online obuka namijenjena stručnim radnicima i saradnicima u sistemu socijalne zaštite Crne Gore sa ciljem unapređenje kompetencija za umanjivanje efekata stresa na poslu i prevenciju profesionalnog izgaranja.

Program po kojem je sprovedena obuka akreditovan je kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore, a sastoji iz 2 dijela/metodske jedinice. Prvi dio obuke ima za cilj razumijevanje stresa i profesionalnog izgaranja (burnouta). Drugi dio ima za cilj upoznavanje sa osnovnim znanjima i vještinama za prevenciju i intervencije u oblasti stresa i profesionalnog izgaranja. Program je zasnovan na iskustvenom učenju i participativnim i interaktivnim metodama rada.

Učesnici obuke su prvo upoznati sa određenjem faktorima nastanka i manifestacijama profesionalnog izgaranja, a zatim su im predstavljene konkretne strategije samopomoći, kao što su kognitivno restrukturiranje zasnovano na racionalno emotivno bihejvioralnoj terapiji, vježbe relaksacije zasnovane na terapiji posvećenosti i prihvatanja i vještine asertivne komunikacije.

Obuka je održana online, putem zoom aplikacije zbog važećih epidemioloških mjera, a učestvovalo je ukupno 28 učesnika od čega: 22 predstavnika centara za socijalni rad, 2 predstavnika pružalaca usluga, 2 predstavnika Ministarstva finansija i socijalnog staranja i 2 predstavnika Uprave za inspekcijske poslove – Odsjeka za inspekciju socijalne i dječje zaštite.

Predavač je bila konsultantkinja angažovana na projektu, Iva Branković, sistemski porodični terapeut i master socijalnog rada.

Projekat “Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori” se finansira u okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku i ima za cilj unapređenje administrativnih i profesionalnih kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite na nacionalnom nivou u oblastima donošenja politika i osiguranje kvaliteta i pružanje podrške lokalnim samoupravama, centrima za socijalni rad i lokalnim pružaocima usluga radi unapređenja postojećih i razvoja inovativnih mehanizama za identifikaciju potreba na lokalnom nivou, raspodjele kontinuiranih i dovoljnih sredstava, uzimajući u obzir principe partnerstva i udruživanja, kao i efektivno praćenje usluga i potreba građana i korisnika.

Vrijednost projekta je oko 390.000,00 eura i sprovodi ga kompanija Archidata s.r.l iz Italije.