Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Grant šema: “Podrška socijalnom uključivanju Roma i Egipćana” : Informacija o održavanju info dana

Grant šema: “Podrška socijalnom uključivanju Roma i Egipćana” : Informacija o održavanju info dana

Grant šema: “Podrška socijalnom uključivanju Roma i Egipćana”

Referentni broj: EuropeAid/165661/ID/ACT/ME
Ovdje možete preuzeti  informaciju o održavanju info dana : EuropeAid-165661-ID-ACT-ME – Information session notice.doc,  objavljeno 16.10.2019.
Ovdje možete preuzeti  informaciju o održavanju info dana : EuropeAid-165661-ID-ACT-ME – Information session notice.doc.pdf,  objavljeno 22.08.2019.
Ovdje možete preuzeti aplikacioni paket dokumenata u okviru grant šeme: application package.zip objavljeno 07.08.2019.