Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Izrađena dokumenta za unapređenje supervizije u sistemu socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori

Izrađena dokumenta za unapređenje supervizije u sistemu socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori

U okviru projekta “Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori” izrađena je “Analiza funkcionisanja supervizije u sistemu socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori” kao i “Program narednih koraka za unapređenje funkcije supervizije u sistemu socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori”

Osnovna svrha Analize jeste da pruži podršku unapređenju funkciji supervizije u Crnoj Gori i unapređenju kvaliteta usluga kroz pregled i analizu dokumenata o superviziji i primjene aktuelnog strateškog i zakonodavnog okvira, prikaz i analizu nalaza iz održanih konsultacija sa relevantnim akterima (predstavnicima Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, direktorima centara za socijalni rad, rukovodiocima službi i supervizorima, te voditeljima slučaja), kako bi se sa različitih pozicija osvjetlila gledišta o aktuelnom stanju i potrebama i perspektivama supervizije u specifičnom kontekstu.

Na gore navedenu Analizu nadovezuje se Program narednih koraka za unapređenje funkcije supervizije u sistemu socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, u cilju dalje podrške razvoju supervizije u sistemu socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori i unapređenju kvaliteta usluga.

Projekat “Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori” se finansira u okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku i ima za cilj unapređenje administrativnih i profesionalnih kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite na nacionalnom nivou u oblastima donošenja politika i osiguranje kvaliteta i pružanje podrške lokalnim samoupravama, centrima za socijalni rad i lokalnim pružaocima usluga radi unapređenja postojećih i razvoja inovativnih mehanizama za identifikaciju potreba na lokalnom nivou, raspodjele kontinuiranih i dovoljnih sredstava, uzimajući u obzir principe partnerstva i udruživanja, kao i efektivno praćenje usluga i potreba građana i korisnika.

Projekat traje ukupno 18 mjeseci (septembar 2019 -mart 2021), dok ukupna vrijednost iznosi oko 390.000 EUR.

Sprovodi ga konzorcijum na čijem je čelu Arkidata iz Italije, a glavni koordinator projekta je Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova).

Ovdje možete preuzeti navedena dokumenta:

1. Funkcija supervizije u sistemu SDZ u CG-FINAL

2. Funkcija supervizije u sistemu SDZ u CG-FINAL

3. Program narednih koraka u razvoju supervizije u sistemu SDZ CG-FINAL

4. Program narednih koraka u razvoju supervizije u sistemu SDZ CG-FINAL