Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Održane online implementacione radionice za korisnike bespovratnih sredstava u okviru grant šeme „Podrška pružanju usluga socijalne i dječje žaštite“

Održane online implementacione radionice za korisnike bespovratnih sredstava u okviru grant šeme „Podrška pružanju usluga socijalne i dječje žaštite“

U cilju pružanja kontinuirane podrške korisnicima grant sredstava u okviru grant šeme „Podrška pružanju usluga socijalne i dječje žaštite“, a povodom poštovanja aktuelnih mjera u vezi sa pandemijom COVID-19, Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova) je u saradnji sa konzorcijumom konsultantskih firmi Alternative Consulting, Expertise Advisors i International Consulting Expertise (ICE) u periodu od 24- 30 marta 2020 godine organizovalo pet online implementacionih radionica.

Online implementacione radionice su obuhvatile detaljnu prezentaciju Vodiča za implementaciju grant projekata: osnovne uloge, specifične i opšte uslove ugovora, procedure u izmjeni ugovora, kao i detaljan pregled svih pratećih alatki (tools) koje su sastavni dio Vodiča.

Pomenute radionice organizovane su u okviru projekta „Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku“ koji omogućava korisnicima direktnu ekspertsku podršku u izgradnji njihovih kapaciteta za efikasno sprovođenje projekata koji se realizuju u okviru pomenute grant šeme.

Ovom prilikom grant korisnici su obaviješteni, da će im biti dostupna ekspertska, konsultativna podrška ukoliko je aktuelna situacija sa COVID-19 dovela do zastoja u implementaciji projekata, onemogucila realizaciju nekih od planiranih aktivnosti ili na bilo koji drugi način uticala na realizaciju aktivnosti projekata, u pripremi zahtjeva za izmjenom aktivnosti/vremenskog plana projekata prema Ugovornom tijelu- Direktoratu za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (Ministarstvo finansija).

Takođe, napominjemo da je korisnicima svakodnevno na raspolaganju i platforma help-desk koja se nalazi na zvaničnom sajtu Programa www.eesp.me.