Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Podrška potencijalnim grant korisnicima za pisanje punih aplikacionih formi

Podrška potencijalnim grant korisnicima za pisanje punih aplikacionih formi

Uz podršku projekta „Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku”, u period od 23 – 26. jula 2019. godine održane su u Bijelom Polju i Podgorici tri radionice za potencijalne grant korisnike čije su prijave prošle prvu fazu ocjenjivanja i koji su pozvani da dostave tzv. pune aplikacije u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za „Podrška pružanju usluga socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori”.

Potencijalni grant korisnici su imali priliku da dobiju više informacija o načinu pripreme punih aplikacionih formi, tačnije dijela koji se odnosi na pripremu budžeta, izradu logičke matrice, podnošenju same aplikacije, evalucionim kroterijumima, kao i naučenim lekcijama.

Podsjećamo da je u pitanju Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u vrijednosti oko 2,9 miliona EUR koji se realizuje u okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.