Image Alt

Joint EU

  /  Galerija   /  Sastanci   /  Prvi sastanak Upravnog odbora projekta ‘Komunikacija, javnost i vidljivost Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike’

Prvi sastanak Upravnog odbora projekta ‘Komunikacija, javnost i vidljivost Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike’