Image Alt

Projekti

  /  Projekti (Page 2)

Asistivna tehnologija za punu inkluziju

Nosilac projekta: JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje u partnerstvu sa JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama u  azvoju „Lipa“ Plav i JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju Rožaje

Ukupna vrijednost projekta: 119.852,31€

Vrsta projekta: Grant ugovor

Savjetodavno terapeutski centar

Nosilac projekta: NVO Impuls

Ukupna vrijednost projekta: 119.936.00 EUR

Vrsta projekta: Grant ugovor

Poboljšanje pristupa socijalnim uslugama osoba sa invaliditetom na području Nikšića, Šavnika i Plužina

Nosilac projekta: Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić (CSO UMHNK)

Ukupna vrijednost projekta: 169.904,00€

Vrsta projekta: Grant ugovor

Dnevni centar za osobe sa demencijom

Nosilac projekta: JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik

Ukupna vrijednost projekta: 195.000,00€

Vrsta projekta: Grant ugovor

Centar za pružanje podrške roditeljima i djeci-Dnevni centar

Nosilac projekta: Centar za prava djeteta

Ukupna vrijednost projekta: 276.667.04€

Vrsta projekta: Grant ugovor

Noviji projektiStariji projekti