Image Alt

Joint EU

  /  Aktuelnosti   /  Konferencija projekta “Razvoj kvalifikacija stručnog obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada”

Konferencija projekta “Razvoj kvalifikacija stručnog obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada”

Završna konferencija projekta “Razvoj kvalifikacija stručnog obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada”, koji sprovode Particip i Inbas, održana je u onlajn formatu 5. jula 2021. godine.

U pozdravnoj riječi, gospođa Zora Bogićević, načelnica Direkcije za opšte srednje i stručno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, osvrnula se na prethodne dvije godine sprovođenja projekta i na značaj njegove uspješne realizacije na nivou sistema stručnog obrazovanja.

Uslijedila je kratka prezentacija ciljeva projekta, od strane vođe projekta Klavsa Dahl Christensena, a nakon toga detaljne prezentacije. Sandra Brkanović iz Centra za stručno obrazovanje prezentovala je cilj 1 – Razvoj  standarda i obrazovnih programa, dok su prezentacije cilja 2 – Obuka nastavnika i cilja 3 – Vidjivost, održali Alexander Siboni, Rajko Kosović i Daniela Vukčević, eksperti na projektu.

Na samom kraju, vođa projekta Klavs Dahl Christensen je kroz završnu riječ iznio preporuke za buduće aktivnosti projekta. Istakao je da je potrebno raditi na daljem jačanju kompetencija nastavnika u stručnom obrazovanju, razviti mehanizme za istraživanje trendova na tržištu rada, raditi na unapređenju saradnje stručnog obrazovanja i privrede i unaprijediti školsku infrastrukturu.

Projektni partneri su se saglasili da je i pored različitih izazova uložen veliki napor od svih uključenih strana da se projekat realizuje uspješno. COVID-19 pandemija je uticala na dinamiku realizacije projekta, ali se na taj izazov odgovorilo brzom adaptacijom na novonastale okolnosti, radom eksperata od kuće, kao i sprovođenjem obuka u onlajn formatu.

Iako se radi o Završnoj konferenciji, u toku jula i avgusta će se realizovati određene projektne aktivnosti, prevashodno određene obuke i promotivne aktivnosti.

Ovaj IPA Projekat se sprovodi u okviru Zajedničkog EU i MNE programa za obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike, u ukupnoj vrijednost od 441.200,00 EUR. Trajanje: avgust 2019. – avgust 2021. godine.